Analog Tv Headend Tv Altyapı

ANALOG TV HEADEND

SmaTv (Satellite Master Antenna TV) sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Analog yayınlarda her kanal için bant genişliği 300 Mhz’ye kadar 7 Mhz, 300 Mhz üstünde ise 8 Mhz olarak belirlenmektedir. Tek yan bant modülasyon dışında çift yan bant modülasyona göre de kanallar frekanslara yerleştirilebilmektedir. Analog Tv Headend sisteminin yanında DvB-S ile Mdu-5 Lnb kullanılarak Digitürk yayını, DvB-C üzerinden D-Smart (Smart City) yayını veya tercihe göre diğer uydulardan gelen kanallar yayına verilebilmektedir.

Analog Tv Headend seçimi sırasında belirlenmesi gerekenler:

  • Her 7 ve 8 Mhz aralığına sadece 1 kanal yerleştirilebileceği için kapasite düşünülerek kaç kanal verileceği,
  • Analog Headend Yayının yanında Dijital Yayın verilip verilmeyeceği,
  • DvB-S ile Digiturk veya başka bir uydudan gelen yayının verilip verilmeyeceği,
  • DvB-C ile D-Smart veya başka bir uydudan gelen yayının verilip verilmeyeceği,
  • DvB-T çalışmaları tamamlanmak üzere olan ülkemizde bu standartın alt yapıya ilave edilip edilmeyeceği,
  • Verilecek yayının cihazlar tarafından desteklenip desteklenmediği (Analog Tv Headend sistemiyle verilen yayın günümüzde her televizyonda standart olarak izlenebildiği gibi son yıllarda çıkan çoğu televizyonda analog yayının yanında DvB-S, DvB-C modüllü veya modülsüz olarak ayrıca uydu alıcı gerektirmeden sunulmaktadır),
  • Analog Tv Headend Sistemlerde maksimum çözünürlük düşünülerek izlenecek ekran boyutları düşünülmeli, ekran büyüdükçe ortaya çıkabilecek görüntü kalitesi kaybı değerlendirilmelidir.

 

Analog Tv Headend Sisteminde Tv ve Radyo Yayınlarının Yerleştirilebileceği Frekans Listesi

Bant

Kanal

Bant Başı

Resim Taşıyıcı

Ses Taşıyıcı

Bant Sonu

VHF-1 Bant I

140 MHz41.2546.7547 MHz
247 MHz48.2553.7554 MHz
354 MHz55.2560.7561 MHz
461 MHz62.2567.7568 MHz

VHF-2 (Radyo)

FM87.5 MHz  108 MHz

VHF-S Alt Bant

S1104 MHz105.25110.75111 MHz
S2111 MHz112.25117.75118 MHz
S3118 MHz119.25124.75125 MHz
S4125 MHz126.25131.75132 MHz
S5132 MHz133.25138.75139 MHz
S6139 MHz140.25145.75146 MHz
S7146 MHz147.25152.75153 MHz
S8153 MHz154.25159.75160 MHz
S9160 MHz161.25166.75167 MHz
S10167 MHz168.25173.75174 MHz

VHF-3 Bant III

5174 MHz175.25180.75181 MHz
6181 MHz182.25187.75188 MHz
7188 MHz189.25194.75195 MHz
8195 MHz196.25201.75202 MHz
9202 MHz203.25208.75209 MHz
10209 MHz210.25215.75216 MHz
11216 MHz217.25222.75223 MHz
12223 MHz224.25229.75230 MHz

VHF-S Üst Bant

S11230 MHz231.25236.75237 MHz
S12237 MHz238.25243.75244 MHz
S13244 MHz245.25250.75251 MHz
S14251 MHz252.25257.75258 MHz
S15258 MHz259.25264.75265 MHz
S16265 MHz266.25271.75272 MHz
S17272 MHz273.25278.75279 MHz
S18279 MHz281.25287.75286 MHz
S19286 MHz287.25292.75293 MHz
S20293 MHz294.25299.75300 MHz

VHF-S Hiper Bant

S21302 MHz303.25308.75310 MHz
S22310 MHz311.25316.75318 MHz
S23318 MHz319.25324.75326 MHz
S24326 MHz327.25332.75334 MHz
S25334 MHz335.25340.75342 MHz
S26342 MHz343.25348.75350 MHZ
S27350 MHz351.25356.75358 MHz
S28358 MHz359.25364.75366 MHz
S29366 MHz367.25372.74374 MHz
S30374 MHz375.25380.75382 MHz
S31382 MHz383.25388.75390 MHz
S32390 MHz391.25396.75398 MHz
S33398 MHz399.25404.75406 MHz
S34406 MHz407.25412.75414 MHz
S35414 MHz415.25420.75422 MHz
S36422 MHz423.25438.75430 MHz
S37430 MHz431.25436.75438 MHz
S38438 MHz439.25444.75446 MHz
S39446 MHz447.25452.75454 MHz
S40454 MHz455.25460.75462 MHz
S41462 MHz463.25468.75470 MHz

UHF-4 Bant IV

21470 MHz471.25476.75478 MHz
22478 MHz479.25484.75486 MHz
23486 MHz487.25492.75494 MHz
24494 MHz495.25500.75502 MHz
25502 MHz503.25508.75510 MHz
26510 MHz511.25516.75518 MHz
27518 MHz519.25524.75526 MHz
28526 MHz527.25532.75534 MHz
29534 MHz535.25540.75542 MHz
30542 MHz543.25548.75550 MHz
31550 MHz551.25556.75558 MHz
32558 MHz559.25564.75566 MHz
33566 MHz567.25572.75574 MHz
34574 MHz575.25580.75582 MHz
35582 MHz583.25588.75590 MHz
36590 MHz591.25596.75598 MHz
37598 MHz599.25604.75606 MHz

UHF-5 Bant V

38606 MHz607.25612.75614 MHz
39614 MHz615.25620.75622 MHz
40622 MHz623.25628.75630 MHz
41630 MHz631.25636.75638 MHz
42638 MHz639.25644.75646 MHz
43646 MHz647.25652.75654 MHz
44654 MHz655.25660.75662 MHz
45662 MHz663.25668.75670 MHz
46670 MHz671.25676.75678 MHz
47678 MHz679.25684.75686 MHz
48686 MHz687.25692.75694 MHz
49694 MHz695.25700.75702 MHz
50702 MHz703.25708.75710 MHz
51710 MHz711.25716.75718 MHz
52718 MHz719.25724.75726 MHz
53726 MHz727.25732.75734 MHz
54734 MHz735.25740.75742 MHz
55742 MHz743.25748.75750 MHz
56750 MHz751.25756.75758 MHz
57758 MHz759.25764.75766 MHz
58766 MHz767.25772.75774 MHz
59774 MHz775.25780.75782 MHz
60782 MHz783.25788.75790 MHz
61790 MHz791.25796.75798 MHz
62798 MHz799.25804.75806 MHz
63806 MHz807.25812.75814 MHz
64814 MHz815.25820.75822 MHz
65822 MHz823.25828.75830 MHz
66830 MHz831.25836.75838 MHz
67838 MHz839.25844.75846 MHz
68846 MHz847.25852.75854 MHz
69854 MHz855.25860.75862 MHz
Analog Tv Altyapı Sistemi
Analog Tv Headend